4K超清字幕叠加器(HDMI/SDI/VGA输入输出)

型号/名称 图片放大 详细信息
型号: WS-MH-DJ408
名称: 4K超清字幕叠加器…
点击查看原图
 
专业HD-SDI字符叠加器(字幕机)

型号/名称 图片放大 详细信息
型号: WS-SDIDJ-406
名称: 专业HD-SDI字符叠…
点击查看原图
 
专业级HDMI字符叠加器(字幕机)

型号/名称 图片放大 详细信息
型号: WS-HDMI-DJ-406
名称: 专业级HDMI字符叠…
点击查看原图
 
HDMI/VGA字符叠加器(字幕机)

型号/名称 图片放大 详细信息
型号: WS-HDMI-DJ-401
名称: HDMI/VGA字符叠加…
点击查看原图
 
网络字符叠加器(通用型)

型号/名称 图片放大 详细信息
型号: WS-EZ-2000-T
名称: 网络字符叠加器(通…
点击查看原图
 
| 共计:26条记录  页次:1/6  每页:5条      1 [2][3][4][5][6